1. Books in an Amsterdam Starbucks.

     
  1. saiaka reblogged this from oxfordandeurope
  2. saiaka likes this
  3. the-dwimmerlaik reblogged this from oxfordandeurope
  4. ratherincomplete reblogged this from oxfordandeurope
  5. oxfordandeurope posted this